UKAS tur

Dette er fellesturer som alle kan delta på og som gjør at du kommer i form gjennom å gå gradvis lenger turer.

Om du ikke helt vet om du skal tørre å begi deg ut på fjelltur eller rett og slett bare vil komme i bedre form, anbefaler vi “UKAS tur”. Dette er et tilbud over 10 uker fra juni til september hvor vi starter med de letteste og korteste turene og øker turlengde etter hvert, og det blir ny tur hver uke. Det blir lagt inn korte pauser underveis og en 10 minutters pause på toppen. Vi stiller med 2-3 turledere på hver tur. Turene gjennomføres i et nært samarbeid med Frisklivssentralen i Lenvik kommune. Ved spørsmål ta kontakt med Frisklivssentralen på tlf: 97483819

UKAS tur 2018

 

Tilbake til hovedside